1) Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>>  2) COVID-19: Πώς Ταξιδεύουμε Ενημερωθείτε >>>

1)Απαγορευτικό απόπλου. Ενημερωθείτε >>> 2) Απεργία Π.Ν.Ο. 8&9/02/2023. Ενημερωθείτε >>>

Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς

Στα πλαίσια εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 18 ‌§ 7 του Ν. 4830/2021 / ΦΕΚ Τεύχος A’ 169/18.09.2021), οι επιβάτες που ταξιδεύουν έχοντας μαζί τους ζώα Συντροφιάς, Θεραπείας η Βοήθειας θα πρέπει απαραιτήτως να το δηλώνουν κατά την κράτηση / έκδοση των εισιτηρίων τους, προκειμένου να γίνεται καταγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων.

Για να είναι δυνατή η καταγραφή των ζώων, η έκδοση εισιτηρίων γι' αυτά είναι υποχρεωτική και στα εισιτήρια θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • «Αριθμός Βιβλιαρίου Υγείας ζώου ή Αριθμός Διαβατηρίου»
  • «Αριθμός σήμανσης ζώου»
  • «Κατηγορία Ζώου» (π.χ. Συντροφιάς, Θεραπείας, Βοήθειας) *
  • «Μέγεθος Ζώου» (Μεγαλόσωμο > 10 Kg ή Μικρόσωμο <= 10 Kg)

Επιπλέον, οι επιβάτες / συνοδοί του ζώου θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και να είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο δεν επιτρέπεται, συνεπώς, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων.


* Διευκρινίζεται ότι βάσει του Ν. 4830/2021 / ΦΕΚ Τεύχος A’ 169/18.09.2021(άρθρο 2 ‌§ 3, 4 & 5), νοείται ως:

3.«Ζώο συντροφιάς»: κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο κυρίως μέσα στην οικία του, για λόγους ζωοφιλίας. Αν άρθρα του παρόντος νόμου αφορούν συγκεκριμένα ζώα συντροφιάς, όπως σκύλους και γάτες, τότε αυτά αναφέρονται ρητώς. Ζώα συντροφιάς είναι και οι σκύλοι βοήθειας, οι σκύλοι εργασίας, καθώς και τα ζώα θεραπείας. Ως ζώα συντροφιάς δεν μπορούν να συντηρούνται ζώα άγριας πανίδας.

4.«Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς που έχει ιδιοκτήτη. Οι άμεσοι απόγονοι δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας νοούνται αυτόματα δεσποζόμενα ζώα με ιδιοκτήτη τον ιδιοκτήτη του θηλυκού γεννήτορα.

5.«Αδέσποτο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς που δεν έχει ιδιοκτήτη.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή