1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς

Στα πλαίσια εφαρμογής του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 18 ‌§ 7 του Ν. 4830/2021 / ΦΕΚ Τεύχος A’ 169/18.09.2021), οι επιβάτες που ταξιδεύουν έχοντας μαζί τους ζώα Συντροφιάς, Θεραπείας η Βοήθειας θα πρέπει απαραιτήτως να το δηλώνουν κατά την κράτηση / έκδοση των εισιτηρίων τους, προκειμένου να γίνεται καταγραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων και να εκδίδονται εισιτήρια μηδενικού ναύλου για τα ζώα.

Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο δεν επιτρέπεται, συνεπώς, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, οι επιβάτες πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε κρατήσεις θέσεων και έκδοση εισιτηρίων.

Για να είναι δυνατή η καταγραφή των ζώων, η έκδοση εισιτηρίων γι' αυτά είναι υποχρεωτική και στα εισιτήρια θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • «Αριθμός Βιβλιαρίου Υγείας ζώου ή Αριθμός Διαβατηρίου»
  • «Αριθμός σήμανσης ζώου»
  • «Κατηγορία Ζώου» (π.χ. Συντροφιάς, Θεραπείας, Βοήθειας) *
  • «Μέγεθος Ζώου» (Μεγαλόσωμο > 10 Kg ή Μικρόσωμο <= 10 Kg)

Επιπλέον, οι επιβάτες / συνοδοί του ζώου θα πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του και να είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κάθε επιβάτης μπορεί να ταξιδέψει με έως και 5 κατοικιδία, τα οποία είναι δικής του κυριότητας και επαρκώς εμβολιασμένα, έχοντας το κάθε ένα το δικό του βιβλιάριο υγείας. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός ανά κράτηση είναι 5 κατοικίδια.

​Τα πλοία διαθέτουν ειδικές καμπίνες (PET καμπίνες) αλλά και ειδικούς χώρους διαμονής ζώων συντροφιάς. Ο μέγιστος αριθμός στις PET καμπίνες, είναι 2 κατοικίδια.
Εξαιρούνται τα πλοία τύπου FLYING DOLPHIN, όπου η μεταφορά ζώων συντροφιάς επιτρέπεται μόνο σε κλωβό μεταφοράς για μικρόσωμα ζώα συντροφιάς έως 10 κιλά.

Για λόγους υγιεινής, απαγορεύεται η παραμονή των ζώων συντροφιάς σε άλλες καμπίνες (εκτός των PET), στα μπαρ, τα εστιατόρια και τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό), θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. ​

Τα πλοία (εκτός των FLYING DOLPHINS) παρέχουν ειδικό χώρο για την καθημερινή υγιεινή των ζώων συντροφιάς.

Ασυνόδευτα ζώα συντροφιάς δεν γίνονται δεκτά.


* Διευκρινίζεται ότι βάσει του Ν. 4830/2021 / ΦΕΚ Τεύχος A’ 169/18.09.2021(άρθρο 2 ‌§ 3, 4 & 5), νοείται ως:

3.«Ζώο συντροφιάς»: κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο κυρίως μέσα στην οικία του, για λόγους ζωοφιλίας. Αν άρθρα του παρόντος νόμου αφορούν συγκεκριμένα ζώα συντροφιάς, όπως σκύλους και γάτες, τότε αυτά αναφέρονται ρητώς. Ζώα συντροφιάς είναι και οι σκύλοι βοήθειας, οι σκύλοι εργασίας, καθώς και τα ζώα θεραπείας. Ως ζώα συντροφιάς δεν μπορούν να συντηρούνται ζώα άγριας πανίδας.

4.«Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς που έχει ιδιοκτήτη. Οι άμεσοι απόγονοι δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας νοούνται αυτόματα δεσποζόμενα ζώα με ιδιοκτήτη τον ιδιοκτήτη του θηλυκού γεννήτορα.

5.«Αδέσποτο ζώο συντροφιάς»: το ζώο συντροφιάς που δεν έχει ιδιοκτήτη.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή