1) Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>>  2) COVID-19: Πώς Ταξιδεύουμε Ενημερωθείτε >>>

Ευκαιρίες Καριέρας

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Εταιρεία μας και να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μπορείτε:

  • να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: attica-cv@attica-group.com ή
  • να το ταχυδρομήσετε στη διεύθυνση:

    ATTICA GROUP 
    Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
    Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου 
    176 74 Καλλιθέα, Αθήνα 

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα αξιολογούνται σε σχέση με τις ανάγκες της εταιρείας και εξετάζονται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, για να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές συνεργασίες.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή