Πιστοποιήσεις

Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>>

Πιστοποιήσεις

ISO 9001 & ISO 14001

Hellenic Seaways - ISO 9001 & ISO 14001Η HELLENIC SEAWAYS είναι πιστοποιημένη κατά τα διεθνή πρότυπα «Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015» και «Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015» από τον διεθνή φορέα ABS Quality Evaluations. Η εφαρμογή και πιστοποίηση των προαναφερθέντων προτύπων είναι εθελοντική και αποτελεί αναγνώριση τόσο του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος στους επιβάτες του όσο και της περιβαλλοντικής του ευαισθησίας. 

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή