1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Γραμμές Αδριατικής - Περιβαλλοντικό Τέλος EU ETS

Logo Attica Group 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, όρισε την 1η Ιανουαρίου 2024 ως ημερομηνία εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (Emission Trading System - ETS) για τη ναυτιλία.

Το ETS συμπεριλαμβάνεται στο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Fit for 55" για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990) και με μακροπρόθεσμο στόχο μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2050.

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού προβλέπει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, θα πρέπει να αγοράζουν δικαιώματα ρύπων που καλύπτουν το 100% των εκπομπών αερίων τους σε ταξίδια εντός της ΕΕ και το 50% των εκπομπών τους σε ταξίδια, όπου είτε ο λιμένας αναχώρησης, είτε ο λιμένας άφιξης είναι εκτός της ΕΕ, για να αντισταθμίσουν το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουν τα πλοία.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξει μια τριετής περίοδος προσαρμογής, κατά την οποία οι εταιρείες θα μπορούν να αγοράζουν δικαιώματα εμπορίας ρύπων ως ακολούθως:
Το 2024 για το 40% των εκπομπών
Το 2025 για το 70% των εκπομπών
Το 2026 για το 100% των εκπομπών

Ο νέος περιβαλλοντικός κανονισμός θα ισχύσει από 01.01.2024 για τα επιβατηγά πλοία άνω των 5.000 κόρων ολικής χωρητικότητας που εκτελούν δρομολόγια σε νησιά άνω των 200.000 κατοίκων, καθώς και στις γραμμές που συνδέουν την Ελλάδα με άλλες χώρες. Να διευκρινίσουμε ότι στην Ελλάδα έχει δοθεί εξαίρεση έως το 2029 στα πλοία της ακτοπλοΐας που προσεγγίζουν λιμάνια νησιών με λιγότερους από 200.000 κατοίκους. Για την εταιρεία μας ο κανονισμός αυτός αφορά στις γραμμές Κρήτης και Αδριατικής.

Η θέσπιση των ευρωπαϊκών κανονισμών EU ETS αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους των πλοίων, καθώς η κάθε ναυτιλιακή εταιρεία θα πρέπει να αγοράζει για κάθε τόνο καυσίμου που καταναλώνει, τη χρηματιστηριακή αξία του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω κανονιστικές υποχρεώσεις, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους λειτουργίας των πλοίων μας, συνεπώς η Κοινοπραξία ANEK - SUPERFAST, με γνώμονα το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στους πελάτες της, υποχρεώνεται να θέσει σε ισχύ από 01.01.2024 το νέο περιβαλλοντικό τέλος, EU ETS, στα εισιτήρια επιβατών, οχημάτων και φορτηγών οχημάτων, ανά διαδρομή, σε δρομολόγια των γραμμών Αδριατικής.

Λεπτομερής πίνακας με τις αντίστοιχες χρεώσεις είναι διαθέσιμος εδώ.

Η χρέωση EU ETS θα αναπροσαρμόζεται μηνιαίως με βάση τις μέσες τιμές της αγοράς για τις εκπομπές CO2.

Η χρέωση EU ETS που συλλέγεται από την εταιρεία μας Κοινοπραξία ANEK - SUPERFAST αποδίδεται απευθείας στην ΕΕ ως μέρος της πληρωμής του ETS για την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, με στόχο τη μείωση των εκπομπών και τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το EU ETS διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καλλιθέα, 21 Δεκεμβρίου 2023

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή