Βεβαίωση Αποβίβασης από Πλοίαρχο (τροποποίηση από 24/05/21)

Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>>

Βεβαίωση Αποβίβασης από Πλοίαρχο (τροποποίηση από 24/05/21)

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/22-05-21 ΚΥΑ.(Β’ 2141), σας ενημερώνουμε ότι χορηγείται τροποποιημένη Βεβαίωση Αποβίβασης από τον Πλοίαρχο, στους επιβάτες των Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που καταπλέουν στα λιμάνια της χώρας κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από 00:30 έως και 05:00, προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν κατά τις ως άνω ώρες απαγόρευσης.

Σχετικά με τα ανωτέρω, θα γίνεται ανακοίνωση επί του πλοίου, για την ενημέρωση των επιβατών όσον αφορά στην παράδοση των βεβαιώσεων, ώστε να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού.
 

Καλλιθέα, 24 Μαΐου 2021

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή